Nuechtzauber an de Muséeën (Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek 18.12.2020)